Η Βουλγαρία είναι Επίσημο Κράτος μέλος της ΕΕ, ως εκ τούτου οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους και είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία και έχουν δραστηριότητες στο εξωτερικό δεν είναι υπεράκτιες εταιρείες.