• Φορολογικός συντελεστής, έως 8 επί του κύκλου εργασιών

  • Η εταιρεία δεν είναι υπεράκτια και δεν αντιμετωπίζεται ως Φορολογικός Παράδεισος

  • Γραφειοκρατία: η εταιρεία είναι έτοιμη μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες

  • Κεφαλαιαγορές
  • Απασχόληση: χαμηλοί μισθοί για κάθε είδους θέσεις.