Η μορφή αυτή είναι πολύ ελκυστική αφού έχει τον χαμηλότερο Φορολογικό Συντελεστή που κυμαίνεται από 1% ως 3% επί του τζίρου. Ο κύκλος εργασιών πρέπει να ανέρχεται μέχρι το 1 εκατομμύριο ευρώ και ο φόρος διανομής μερισμάτων είναι 5%.