Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο πλησιέστερο Προξενείο ή στην Πρεσβεία της Βουλγαρίας για την υπογραφή των εγγράφων της σύστασης, τα οποία τα προετοιμάζει το Νομικό Τμήμα της εταιρίας.