Το ετήσιο κόστος συντήρησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία έχει συσταθεί η Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία.