Το ετήσιο κόστος συντήρησης εξαρτάται από:

  1. αριθμό λογιστικών εγγραφών ανά έτος
  2. ετήσιο τζίρο
  3. νομική μορφή της εταιρείας