Το κόστος σύστασης μιας εταιρείας στη Βουλγαρία εξαρτάται από τη νομική μορφή (ΑΕ, ΜΑΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΜΚΟ)