Ο χρόνος σύστασης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία θα συσταθεί η Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία.