• Χαμηλές Διοικητικές Δαπάνες
  • Χαμηλοί Φορολογικοί Συντελεστές
  • Χαμηλό κόστος ετήσιας λογιστικής παρακολούθησης
  • Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες