• 2 Λέβα για ΕΠΕ / ΜΕΠΕ (LLC)

  • 50.000 Λέβα για ΑΕ / ΜΑΕ (JSC)