Αίτηση Εργασίας

Καριέρα στη TaxManagement
Γίνετε μέλος της Διεθνούς Εταιρεία Συμβούλων μας

Αίτηση εργασίας για καριέρα στη TaxManagement

Μετά τη παραλαβή της αίτησης το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών

  • Επιλέξτε το φύλο σας
  • Επιλέξτε οικογενειακή κατάσταση
  • Επιλέξτε την τρέχουσα κατάσταση
  • Επιλέξτε προηγούμενη θέση
  • Επιλέξτε θέση
  • Επιλέξτε το επίπεδο εκπαίδευσής σας

Μετά την παραλαβή της αίτησης εργασίας σας, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά εντός 48 ωρών.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος της Διεθνούς Λογιστικής Εταιρείας μας.

Cloudify Yourself to a new level

Acronis Cyber Backup Master Service Provider
YUBICO Keys Data Protection SQL Live Backup
Networks Ransomware & Crypto-mining Protection

Acronis Cyber BackupG Suite BusinessMicrosoft 365VPN ServicesZOHO WorkplaceCloud ServersShared Hosting

Company Registration in Bulgaria

All our services are covered with
Professional Liability Insurance

Join us NOW
GET 2 MONTHS FREE ACCOUNTING