Καριέρα σε λογιστική εταιρεία
Μοναδικά Πακέτα εργασίας

Ψάχνουμε για εμπιστοσύνη και αφοσίωση

Σύσταση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Καριέρα σε Λογιστική Εταιρεία.
Είσαι αφοσιωμένος, εργατικός και έμπιστος;

Ξ

εκινήστε σας καριέρα σε Λογιστική Εταιρεία η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων εμπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και σε όλο τον κόσμο. Προσφέρουμε σύσταση εταιρειών, λογιστικές υπηρεσίες, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, έκδοση ειδικών αδειών, νομικές υπηρεσίες και ασφαλή υπηρεσίες διαδικτύου.

Η σταδιοδρομία στη λογιστική εταιρεία πρέπει να είναι διακριτική, σε θέση να αποδείξει την πρωτοβουλία, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Έχετε τη δυνατότητα να δώσετε προτεραιότητα, να αναλάβετε την ευθύνη και να είστε ιδιαίτερα οργανωμένοι, ώριμοι στην προοπτική και ικανοί να χειριστείτε πολλαπλές εργασίες υπό πίεση, με προσεκτική ματιά στις λεπτομέρειες;

Έχετε θετική στάση απέναντι στους συνεργάτες και τους συναδέλφους και κατανοείτε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των προμηθευτών και των πελατών μας, ενώ παράλληλα υποστηρίζετε τους στόχους του ομίλου;

Τι προσφέρουμε

Μερικά από τα βασικά σημεία για να συνεργαστείτε μαζί μας

Ανοικτές θέσεις

Ανώτερος Λογιστής

Κατώτερος Λογιστής

Διοικητική

ΙΤ – Διαχειριστής

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ειδικός Διαχείρισης Δεδομένων

Διαδικασία πρόσληψης βήμα – βήμα

Έτοιμος για τη νέα σου δουλειά;

Καριέρα σε Λογιστική Εταιρεία στη Βουλγαρία