Συχνές Ερωτήσεις2024-05-01T18:40:40+03:00

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε τις απαντήσεις σας εδώ

Σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία Συχνές ερωτήσεις

Όλο το προσωπικό θα χαρεί να λύσει κάθε είδους απορία σας

Επιλέξτε κατηγορία

Δραστηριότητες Micro Enterprise2020-05-21T15:51:44+03:00
 • Συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες
 • Τραπεζικές υπηρεσίες

 • Ασφάλιση και αντασφάλιση
 • Κεφαλαιαγορές
 • Τυχερά παιχνίδια
 • Ανάπτυξη και εκμετάλλευση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εταιρεία Micro Enterprise2020-05-21T15:51:44+03:00

Η μορφή αυτή είναι πολύ ελκυστική αφού έχει τον χαμηλότερο Φορολογικό Συντελεστή που κυμαίνεται από 1% ως 3% επί του τζίρου. Ο κύκλος εργασιών πρέπει να ανέρχεται μέχρι το 1 εκατομμύριο ευρώ και ο φόρος διανομής μερισμάτων είναι 5%.

Μέτοχοι που απαιτούνται για μια Βουλγαρική εταιρεία2020-05-21T15:59:10+03:00
 • 1 – 49 for για ΕΠΕ / ΜΕΠΕ

 • 1 ως απεριόριστοι για ΑΕ / ΜΑΕ

Μια εταιρία στην Βουλγαρία είναι offshore ή onshore ?2020-05-21T16:11:28+03:00

Η Βουλγαρία είναι Επίσημο Κράτος μέλος της ΕΕ, ως εκ τούτου οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους και είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία και έχουν δραστηριότητες στο εξωτερικό δεν είναι υπεράκτιες εταιρείες.

Νομικές Μορφές εταιρειών στη Βουλγαρία2020-05-21T15:59:09+03:00
 • OOD – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

 • EOOD – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

 • AD – Ανώνυμη Εταιρία

 • EAD – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία

 • NGO – Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Πλεονεκτήματα εταιρείας στη Ρουμανία2020-05-21T15:51:44+03:00
 • Φορολογικός συντελεστής, έως 8 επί του κύκλου εργασιών

 • Η εταιρεία δεν είναι υπεράκτια και δεν αντιμετωπίζεται ως Φορολογικός Παράδεισος

 • Γραφειοκρατία: η εταιρεία είναι έτοιμη μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες

 • Κεφαλαιαγορές
 • Απασχόληση: χαμηλοί μισθοί για κάθε είδους θέσεις.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υπεράκτιων επιχειρήσεων;2020-05-27T14:54:32+03:00
 • Φορολογικοί Παράδεισοι με 0% Φορολογικό Συντελεστή

 • Καταβολή ετήσιου τέλους άδειας – 0% φορολογικός συντελεστής

 • Χωρίς υποχρέωση τοπικού διευθυντή

 • Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους δικαιούχους

 • Δεν διαφαίνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων , Διευθυντών / Μετόχων στον Έφορο Εταιριών.

 • Χαμηλό κόστος συντήρησης

 • Δυνατότητα χρήσης εταιρικών διευθυντών
 • Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν οικονομική έκθεση

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χερσαίων εταιρειών (onshore)2020-05-21T15:58:00+03:00
 • Χαμηλές Διοικητικές Δαπάνες
 • Χαμηλοί Φορολογικοί Συντελεστές
 • Χαμηλό κόστος ετήσιας λογιστικής παρακολούθησης
 • Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες

Ποιο είναι το ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης εταιρείας;2020-12-07T14:41:33+02:00
 • 2 Λέβα για ΕΠΕ / ΜΕΠΕ (LLC)

 • 50.000 Λέβα για ΑΕ / ΜΑΕ (JSC)

Ποιο είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης μιας Διεθνούς Εταιρείας;2020-05-21T15:58:00+03:00

Το ετήσιο κόστος συντήρησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία έχει συσταθεί η Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία.

Ποιο είναι το κόστος σύστασης μιας Διεθνούς Επιχειρηματικής Εταιρείας;2020-05-21T15:58:00+03:00

Το κόστος σύστασης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία θα συσταθεί η Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία.

Ποιο είναι το κόστος σύστασης μιας νέας εταιρείας στη Βουλγαρία;2020-05-21T15:59:09+03:00

Το κόστος σύστασης μιας εταιρείας στη Βουλγαρία εξαρτάται από τη νομική μορφή (ΑΕ, ΜΑΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΜΚΟ)

Ποιο το ετήσιο κόστος συντήρησης μιας εταιρίας στη Βουλγαρία ;2020-12-07T08:58:45+02:00

Το ετήσιο κόστος συντήρησης εξαρτάται από:

 1. αριθμό λογιστικών εγγραφών ανά έτος
 2. ετήσιο τζίρο
 3. νομική μορφή της εταιρείας
Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση μιας διεθνούς εταιρείας;2020-05-21T15:58:00+03:00

Ο χρόνος σύστασης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία θα συσταθεί η Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία.

Ποιος ο χρόνος σύστασης μιας εταιρίας στη Βουλγαρία;2020-05-21T15:59:09+03:00

Ο χρόνος σύστασης μιας νέας εταιρείας στη Βουλγαρία εξαρτάται από τη νομική μορφή (ΑΕ, ΜΑΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΜΚΟ), καθώς κάθε Νομική μορφή έχει διαφορετικές διαδικασίες.

Σε ποιες χώρες οι εταιρείες είναι offshore ;2020-05-21T15:58:00+03:00
 • Σεϋχέλες
 • Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
 • Νησιά Κέιμαν

 • Belize
 • Delaware
 • Νήσοι Μάρσαλ
 • Νήσοι Μαυρίκιου
 • Λιβερία
 • Γκουέρνσεϊ
 • Νήσος του Μαν
 • Γιβραλτάρ
 • Τζέρσεϋ

Σε ποιες χώρες οι εταιρίες είναι χερσαίες (onshore) ;2020-05-21T15:58:00+03:00
 • Βουλγαρία

 • Κύπρος

 • Ηνωμένο Βασίλειο

 • Σουηδία

 • Δανία

 • Ελβετία
 • Ολλανδία
 • Σιγκαπούρη
 • Μάλτα

 • Σκωτία

Τί δικαιολογητικά χρειάζομαι για τη σύσταση νέας εταιρίας ;2020-05-21T15:59:10+03:00

Τα έγγραφα για την ενσωμάτωση μιας νέας εταιρείας στη Βουλγαρία εξαρτώνται από τη νομική μορφή (ΑΕ, ΜΑΕ, ΕΠΕ. ΜΕΠΕ, ΜΚΟ), καθώς κάθε Νομική μορφή έχει διαφορετικές απαιτήσεις και διαδικασίες.

Τί σημαίνει το I.B.C. ;2020-05-21T15:58:00+03:00

Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρία

Φορολογία Micro Enterprise2020-05-21T15:51:44+03:00
 • 1% επί του τζίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία έχει 1 ετήσια μονάδα εργασίας

 • 3%, για τις εταιρείες χωρίς προσωπικό

 • 5% φόρος Διανομής Μερισμάτων

Χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία στη Βουλγαρία για την σύσταση εταιρείας ?2020-05-21T15:59:10+03:00

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο πλησιέστερο Προξενείο ή στην Πρεσβεία της Βουλγαρίας για την υπογραφή των εγγράφων της σύστασης, τα οποία τα προετοιμάζει το Νομικό Τμήμα της εταιρίας.

Είστε έτοιμοι να επεκταθείτε στη Βουλγαρία;

ΔΩΡΕΑΝ 2 ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με εγγραφή ΤΩΡΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Εγγυημένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιχειρήστε εύκολα και γρήγορα

Εμπειρία & Αποτελεσματικότητα

Περισσότερα από 20 χρόνια στο κλάδο

Αξιοπιστία & Γνώση

Πανεπιστημιακών σπουδών προσωπικό

Ευελιξία & Γρήγορες Αντιδράσεις

Πολιτική απάντησης 20 λεπτών – 24 ωρών

Εχεμύθεια & Εμπιστοσύνη

Χαρτοφυλάκιο μαζί μας για 20 χρόνια

Τεχνολογία & Ασφάλεια

Δομές και ασφάλεια αιχμής

Υποδομές και ΓΚΠΔ

Υψηλά πρότυπα και Συμμόρφωση ΓΚΠΔ

Σύσταση εταιρείας βήμα – βήμα

Yubico Security Keys

…protect your Digital World

Επίσημο κατάστημα Ν. Ευρώπης - ΕλλάδαΙταλίαΙσπανίαΠορτογαλίαΒουλγαρίαΣλοβενία

Smart Management, Yubico Authorized Reseller
Yubico Gold Partner

Σύσταση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από
Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Έγγραφη ΤΩΡΑ
ΔΩΡΕΑΝ 2 ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Go to Top