Τοποθεσίες Αποθήκευσης Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Τελευταία Ενημέρωση: 9 Δεκεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων, οι επιχειρήσεις που εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν. TaxManagement EOOD με σεβασμό στον ΓΚΠΔ και όντας 100% συμμορφωμένη δίνει παρακάτω σε λεπτομέρειες όλα τα δεδομένα που απαιτούνται. Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζι μας στο [email protected]

 • Προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις ότι οι υπηρεσίες τους πληρούν τις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ
 • Αποφεύγουν τη χρήση υπεργολάβων για την υποστήριξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εκτελούντος την επεξεργασία και των πελατών τους (υπεύθυνοι επεξεργασίας) χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας
 • Κατά τη λήξη μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αφαιρέστε όλα τα δεδομένα από την υποδομή του cloud ή/και του κέντρου δεδομένων και αποδείξτε επαρκώς ότι το έχουν πράξει
 • Αναφορά περιστατικών παραβίασης δεδομένων στον ρυθμιστικό φορέα.

Λεπτομέρειες Συμμόρφωσης ΓΚΠΔ

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες / απαιτούμενες λεπτομέρειες από την Εποπτική Αρχή σχετικά με τη συμμόρφωση του ΓΚΠΔ.

Όλα τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής

 • Αποθήκευσης δεδομένων : 1.Έδρα της εταιρείας στην Σόφια, Βουλγαρία 2. Γερμανία / Κέντρο δεδομένων
 • Αποθήκευσης Δεδομένων εκτός ΕΕ: ΚΑΜΙΑ
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων: Παρέχουμε κρυπτογράφηση 2048 οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στα τελικά σημεία μας καθώς και κατά τη μεταφορά μέσω των τοπικών και ευρείας περιοχής δικτύων σας και στο cloud. ΟΛΕΣ οι ιστοσελίδες μας taxmanagement.gr, taxmanagement.co, taxmanagement.es, taxmanagement.it καλύπτονται με πιστοποιητικά SECTIGO SSL και όλες οι μεταφορές δεδομένων κρυπτογραφούνται. μέσω της SECTIGO CA Limited.Η διαδικασία κρυπτογράφησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με το υποκείμενο των δεδομένων ως μοναδικό κάτοχο του κλειδιού αποκρυπτογράφησης. ΟΛΕΣ οι ιστοσελίδες μας, taxmanagement.gr, taxmanagement.co, taxmanagement.es, taxmanagement.it καλύπτονται με πιστοποιητικά SECTIGO SSL και όλες οι μεταφορές δεδομένων κρυπτογραφούνται. μέσω της SECTIGO CA Limited.Η διαδικασία κρυπτογράφησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με το υποκείμενο των δεδομένων ως μοναδικό κάτοχο του κλειδιού αποκρυπτογράφησης.
 • Αναζήτηση μέσα στα Backup: ΝΑΙ
 • Δυνατότητα τροποποίησης προσωπικών δεδομένων: ΝΑΙ
 • Εξαγωγή δεδομένων σε κοινή μορφή: ΝΑΙ
 • Γρήγορη ανάκτηση δεδομένων: ΝΑΙ
 • Ειδοποίηση παραβίασης: Αποκλειστικό Προσωπικό με δυνατότητα 24X7x365 παρακολούθησης.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: ΝΑΙ
 • Δικαίωμα στη λήθη:ΝΑΙ
 • Φορητότητα Δεδομένων: Κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τα προσωπικά του δεδομένα.
 • Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (DPO): Δεν έχουμε υποχρέωση, καθώς έχουμε λιγότερους από 250 υπαλλήλους.
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων από το σχεδιασμό: ΝΑΙ