Τα έγγραφα για την ενσωμάτωση μιας νέας εταιρείας στη Βουλγαρία εξαρτώνται από τη νομική μορφή (ΑΕ, ΜΑΕ, ΕΠΕ. ΜΕΠΕ, ΜΚΟ), καθώς κάθε Νομική μορφή έχει διαφορετικές απαιτήσεις και διαδικασίες.